fbpx

Het Dispuut Pegasus

Sinds het ontstaan van Het Dispuut Pegasus hebben deze ontembare Heeren de teugels van de a.s.v. SSRE stevig in handen. Het Dispuut Pegasus, het enige herendispuut van de a.s.v. SSRE, toont zich al sinds zijn oprichting een robuuste peiler waarop de vereniging met gerust hart kan steunen. Stijl, Kracht en Klasse zijn eigenschappen die slechts toebehoren aan de Leden van dit Gevleugelde Heerschap.

Mede door deze kracht en klasse, tezamen met een nimmer aflatend fanatisme en een doortastend karakter is het de Pegasist die zijn omgeving inspireert. Binnen, maar ook buiten het Eindhovense, doet de verschijning van de Gevleugelden menigeen nog altijd beven. Zijn reputatie van heerschend gezelschap wordt bij iedere gelegenheid op onnavolgbare wijze geëtaleerd.

Het Dispuut ontplooit ieder jaar een magistraal scala aan activiteiten. Een van de hoogtepunten hierin is elk jaar weer de Cantus. De Cantus van Het Dispuut Pegasus is al jaren een ongeëvenaard fenomeen binnen het Eindhovense studentenleven. Het belangrijkste aspect waar een Cantus zijn schoonheid aan dankt is de verbroedering die aan dit feest ten grondslag ligt. Het doel om door samenzang en bier tot verbroedering van de corona te komen wordt dan ook al vele jaren gehaald.

De enorme band die er bestaat tussen de leden des Dispuuts Pegasus is een voor derden onbeschrijfelijke magie, beter bekend als het Pegasus-gevoel. De hieruit voortvloeiende positieve synergie, zorgt eens te meer voor een onaantastbare positie aan de top van de Olympus.

Het bestaan van Het Dispuut Pegasus is dan ook een feit dat tot in de onvermijdelijke oneindigheid zal voortduren.