fbpx

Het Dispuut Pegasus

Sinds het ontstaan van Het Dispuut Pegasus hebben deze ontembare Heeren de teugels van de a.s.v. SSRE stevig in handen. Het Dispuut Pegasus, het enige échte herendispuut van de a.s.v. SSRE, toont zich al sinds zijn oprichting een robuuste pijler waarop de vereniging met gerust hart kan steunen. Stijl, kracht en klasse zijn begrippen die hoog in het vaandel staan bij de Leden van dit Gevleugelde Heerschap.

Mede door deze kracht en klasse, tezamen met een nimmer aflatend fanatisme en een doortastend karakter, is het de Pegasist die zijn omgeving inspireert. Binnen, maar ook buiten het Eindhovense, doet de verschijning van de Gevleugelden menigeen nog altijd beven. Zijn reputatie van heerschend gezelschap wordt bij iedere gelegenheid op onnavolgbare wijze geëtaleerd.

Vooruitkijkend zal een Pegasist zich altijd ruimschoots blijven inzetten voor Het Dispuut en ook de vereniging waar hij deel van uitmaakt. Het is deze toewijding die Pegasus gebracht heeft waar het nu staat en het de faam geeft die het voor altijd met zich mee zal dragen.

De enorme band die er bestaat tussen de Leden des Dispuuts Pegasus is een voor derden onbeschrijfelijke magie, beter bekend als het Pegasus-gevoel. De hieruit voortvloeiende positieve synergie, zorgt eens te meer voor een onaantastbare positie aan de top van de Olympus.

Het bestaan van Het Dispuut Pegasus is dan ook een feit dat tot in de onvermijdelijke oneindigheid zal voortduren!