Bestuur

Het bestuur draagt, samen met de commissies die de vereniging rijk is, zorg voor dat de Algemene Studentenvereniging SSRE blijft draaien.

Het Verenigingsbestuur der a.s.v. SSRE 2019-2020:

Praeses:

G.G.H. Franken (Gideon)

p@ssre.nl

Ab-actis:

A.C. Hoogeveen (Anna)

aa@ssre.nl

Fiscus Vereniging:

T.C. van der Heijden (Timo)

fv@ssre.nl

Fiscus Sociëteit:

K. van Hoeve (Kim)

fs@ssre.nl

Vice-Praeses Vereniging:

M.P. de Beij (Martijn)

vpv@ssre.nl

Vice-Praeses Sociëteit:

S.P. Rietveld (Stan)

vps@ssre.nl

Commissaris Externe Betrekkingen:

M.H. Hoekman (Thijs)

ceb@ssre.nl